NEW RELEASE

Moziirodalom

Amerikai filmek kortárs francia novelizációja

Karácsonyi judit

Karácsonyi Judit könyvének legnagyobb erénye a köztesség Deleuze-inspirálta elvének és gyakorlatának működtetése. Köztes, mert a témaválasztás jól illeszkedik az irodalomtudomány területéhez, de ki is lóg onnan, és – örömteli módon – provokálja a ma Magyarországon használatban lévő irodalom-fogalmakat. Egy olyan műfaj iránt érdeklődik, amely újragondolásra készteti a szokásos irodalomértési stratégiákat: nem kanonizált, hanem peremműfajról van szó; nem az irodalom alapvető elsődlegességét tételezi, hanem inkább kép és szöveg, kép és film viszonyát térképezi fel; olyan műfaj, amelynek vizsgálata esetében fontos a szöveg és a közvetítő médium közti kapcsolat. Köztes pozíciót foglal el a kötet azért is, mert – a fentiek alapján – irodalom-, média- és kultúraelmélet határán áll. E műfaj, a novelizáció azért is érdekes, mert potenciálisan benne van annak a lehetősége, hogy a kulturális termékekről többé ne hierarchikus viszonyokban gondolkodjunk.
Dr. Kálai Sándor